Đặt chỗ Tiện ích

Phòng karaoke
09:00 - 22:00
BÃI ĐẬU XE
00:00 - 24:00
PHÒNG ĐA CHỨC NĂNG
09:00 - 21:00
PHÒNG XÔNG HƠI
06:30 - 20:30
KHU TẬP YOGA
05:30 - 22:00
GÓC ĐỌC SÁCH – THƯ VIỆN
06:00 - 22:00
SÂN BÓNG RỔ
06:30 - 20:30
SÂN CHƠI TRẺ EM
06:30 - 20:30
SÂN VƯỜN TRÊN CAO
06:30 - 20:30
KHU VỰC LEO NÚI TRẺ EM
06:30 - 21:00
1800 400 066