Hotlines

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ/ MANAGEMENT OFFICE

No. Họ tên/Name Chức vụ/Position Điện thoại/Handphone Email/Address
1 Hotline 24/24 Hotline 0123 9300099
2 Lễ Tân Tòa Nhà/Reception Receptionist (7AM - 9PM) 04 7309 0989/ Ext. 101
3 Mai Diệu Linh (Ms) Trưởng phòng chăm sóc khách hàng/ Customer Care Manager 04 7309 0989/ Ext.113 linh.mai@ap.jll.com
4 Phòng trực Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC / Fire Department Hotline 24/24 04 7309 0989/ Ext. 123

BỘ PHẬN DỊCH VỤ/ SERVICE DEPARTMENT

No. Họ tên/Name Chức vụ/Position Điện thoại/Handphone Email/Address
1 Ban Quản Lý/ Management Office Văn phòng/ Office 04 7309 0989/ Ext. 0
2 Đặng Văn Quang (Mr) Giám đốc tòa nhà/ Property Manager 04 7309 0989/ Ext.110 quang.dang@ap.jll.com
3 Trần Mỹ Kim Trưởng phòng Vận Hành/ Operation Manager 04 7309 0989/ Ext.113 kim.tran@ap.jll.com

PHÒNG BÀN GIAO CĂN HỘ/ CUSTOMER SERVICE UNIT

No. Họ tên/Name Chức vụ/Position Điện thoại/Handphone Email/Address
1 Phòng bàn giao căn hộ/ Customer Service Unit Văn phòng/ Office (04) 73 08 09 89 csu.ml@capitaland.com

CÁC DỊCH VỤ KHÁC/ OTHER SERVICES

No. Họ tên/Name Chức vụ/Position Điện thoại/Handphone Email/Address
1 Internet FPT Internet Hotline 04 73008888/ ext 2
2 Truyền hình cáp Hà Nội/ Cable TV BTS hotline 1900 1222/ 0926855996
1800 400 066