Sự kiện

Hết hạn
Thời gian: 16:00 - 20:00
Ngày: 13/08/2016 - 13/08/2016
Địa Điểm: Nhà Bán Hàng Mulberry Lane, Mỗ Lao, Hà Đông
Gặp gỡ cộng đồng cư đồng cư dân văn minh - Tận hưởng 54 tiện ích cho 3 thế hệ - Hiểu thêm về pháp lý dự án
1800 400 066